Koła gospodyń wiejskich

Koło gospodyń wiejskich „Turzynki” we wsi Turzynek

Koło gospodyń wiejskich zawiązało się w maju 2019r. Zrzesza 32 kobiety. Prezesem jest Kornelia Minkowska. Koło uczestniczy w imprezach organizowanych przez sołectwo. Zajmuje się m.in. wypiekami na potrzeby imprez.

Koło gospodyń wiejskich „Podolanki” we wsi Podole

Koło gospodyń wiejskich zawiązało się 8 marca 2020r. Prezesem jest Joanna Świtalska. Zrzesza 11 kobiet.

Koło gospodyń wiejskich “Raciążanki” we wsi Raciążek

Koło gospodyń wiejskich zawiązało się w lipcu 2021r.Przewodniczącą koła jest Anna Haberska. Zrzesza 20 kobiet. Koło uczestniczy w imprezach organizowanych przez sołectwo. Zajmuje się m.in. wypiekami na potrzeby imprez.