Lista powiązanych stron

Ogłoszenia

W dniu 29.12.2017r. Gmina Raciążek podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn: „Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. Rynkowej 6A w Raciążku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania…

Władze

Organami Gminy Raciążek są: 1. Rada Gminy Raciążek2. Wójt Gminy Raciążek Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Wójt Gminy Raciążek Piotr Zabłocki zam. Raciążekwykształcenie: wyższe Na stanowisko Wójta Gminy…

Jednostki podległe

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RACIĄŻKUmieści się w budynku Urzędu Gminy na parterze.ul. Wysoka 487 – 721 Raciążek tel./fax. 054 2831888e-mail: raciazek.gok@wp.pl http://gok-raciazek.naszgok.pl/http://gok-raciazek.naszgok.pl/bip/ Gminna Biblioteka Publicznamieści się w budynku Urzędu Gminy w Raciążkuul. Wysoka 487-721 Raciążektel: 054 283 18 85e-mail: bibliotekaraciazek@poczta.onet.pl http://www.raciazek.naszabiblioteka.com/http://www.raciazek.naszabiblioteka.com/bip/…

Sołectwa

1. Sołectwo DąbrówkaSołtys –  Królikowski Tomaszliczba mieszkańców – 91 2. Sołectwo NiestuszewoSołtys – Skubik Anitaliczba mieszkańców – 105 3. Sołectwo PodoleSołtys – Ćwiklińska Joannaliczba mieszkańców – 441 4. Sołectwo PodzamczeSołtys – Kulpa Mirosławaliczba mieszkańców – 115 5. Sołectwo RaciążekSołtys – Jeliński Łukaszliczba mieszkańców – 1663…

Lista powiązanych stanowisk