Lista powiązanych stron

Stypendia i zasiłki szkolne

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., uczniom w wieku do lat 24 (z wyłączeniem studentów) przysługuje prawo do pomocy…

Dyżur psychologa

                   (PORADY TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RACIĄŻEK) W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zapobieganiem w rozprzestrzenianiu    się wirusa SARS-CoV-2 porady (do odwołania) udzielane będą w sposób hybrydowy po wcześniejszym umówieniu się przez telefon w godzinach 16:00 – 18:00 w…

Dyżur prawnika

BEZPŁATNE PORADY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RACIĄŻEK     Pomoc w zakresie prawa udzielana będzie dwa razy w miesiącu w Urzędzie Gminy, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek w godzinach 13:00 – 15:00 w podanych niżej terminach: 09 i 23 listopada 2022r…

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie Urząd Gminy Raciążek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.raciazek.pl Data…

Lista powiązanych stanowisk

Informacja – Urząd Gminy w Raciążku będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2021r.

I N F O R M A C J A W Wigilię Bożego Narodzenia (piątek 24 grudnia br.) w zamian za dzień świąteczny 25 grudnia 2021 r. przypadający w wolną sobotę Urząd Gminy w Raciążku będzie nieczynny.                                                               /-/ Michał…