Jednostki podległe

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RACIĄŻKU
mieści się w budynku Urzędu Gminy na parterze.
ul. Wysoka 4
87 – 721 Raciążek
tel./fax. 054 2831888
e-mail: raciazek.gok@wp.pl

http://gok-raciazek.naszgok.pl/
http://gok-raciazek.naszgok.pl/bip/

Gminna Biblioteka Publiczna
mieści się w budynku Urzędu Gminy w Raciążku
ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
tel: 054 283 18 85
e-mail: bibliotekaraciazek@poczta.onet.pl

http://www.raciazek.naszabiblioteka.com/
http://www.raciazek.naszabiblioteka.com/bip/

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku
ul. Rynkowa 6a
87-721 Raciążek
tel: 054 283 18 25

e-mail: gopsraciazek@pro.onet.pl

https://gopsraciazek.rbip.mojregion.info/8/strona-glowna-bip.html

Przedszkole Publiczne
ul. Zamkowa
87-721 Raciążek
tel: 054 283 18 26 
http://ppraciazek.szkolnastrona.pl/

http://ppraciazek.szkolnastrona.pl/bip/

Szkoła Podstawowa
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Szkolna 3
87-721 Raciążek
tel.: +48 054 283 1891
e-mail: raciazeksppg@wp.pl

http://spraciazek.szkolnastrona.pl/bip/index.php

https://spraciazek.szkolnastrona.pl/