Ogłoszenia

 1. Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. Rynkowej 6A w Raciążku

W dniu 29.12.2017r. Gmina Raciążek podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn: „Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. Rynkowej 6A w Raciążku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:  514 115,26 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 415 969,37 zł

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii w sektorze publicznym.

Planowane efekty: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej.

Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. Rynkowej 6A w Raciążku

2. Publiczny Internet dla każdego w Gminie Raciążek

Gmina Raciążek w dniu 30 czerwca 2022r. uruchomiła w przestrzeni publicznej na terenie wsi Raciążek 14 darmowych punktów dostępu do sieci internetowej tzw. „hotspot” (12 wewnętrznych o zasięgu 30 m i 2 zewnętrzne o zasięgu 150 m). Tytuł projektu: „Publiczny internet dla każdego w Gminie Raciążek” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Raciążecki samorząd pozyskał na realizację zadania w ramach ww programu środki w wysokości 64.368,00 zł. Realizacja zadania nie wymagała wkładu własnego gminy Raciążek. Jedynym kosztem gminy będzie abonament za łącze internetowe, natomiast cała infrastruktura została wybudowana w oparciu o pozyskane środki. Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom naszej gminy na bezpłatny dostęp do sieci internet w następujących lokalizacjach:

 • obiekt budynku Urzędu Gminy w Raciążku – I piętro
 • obiekt budynku Urzędu Gminy w Raciążku – Gminna Biblioteka Publiczna
 • obiekt budynku Urzędu Gminny w Raciążku – Gminny Ośrodek Kultury – sala widowiskowa GOK
 • Plac im. Jana Pawła II – zewnętrzny
 • przed budynkiem klubu RKS Wzgórze Raciążek – zewnętrzny
 • obiekt Przedszkola Publicznego “Słoneczko” – 2 punkty na parterze
 • obiekt Szkoły Podstawowej im. KEN – 3 punkty na parterze
 • obiekt Remizy OSP – 1 punkt na parterze, 1 na piętrze
 • obiekt klubu RKS “Wzgórze Raciążek” – 1 na parterze, 1 na piętrze

W celu połączenia się z siecią hotspot należy na urządzeniu mobilnym (laptop, telefon komórkowy, tablet) wyszukać połączenie WIFI o nazwie „Publiczny internet dla każdego” oraz zainicjować połączenie z siecią i następnie kliknąć „Zgadzam się z regulaminem sieci WIFI” po czym przycisk zaloguj.

3. Program Cyfrowa Gmina

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki unijnemu programowi “Cyfrowa Gmina” chcemy odpowiedzieć na ten problem.

Działania podejmowane w ramach projektu:

 • Obszar nr 1: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych – Chmura obliczeniowa dla JST;
  Realizowane zadanie: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w modelu chmurowym SaaS
 • Obszar nr 3: Edukacja cyfrowa dla urzędników;
  Realizowane zadanie: Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Obszar nr 4: Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych;
  Realizowane zadanie: Diagnoza cyberbezpieczeństwa (audyt)

Wartość dofinansowania: 100 000 zł

Termin realizacji: do 30.09.2023

Więcej informacji na temat projektu Cyfrowa Gmina na stronie: www.gov.pl.

Uprzejmie informujemy, że obecnie Gmina Raciążek zrealizowała z powyższych zadań:

 1. została przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa gminnych systemów informatycznych,
 2. Została przeprowadzona modernizacji serwerowni poprzez zakupienie:
 • serwera firmy DELL z usługą wdrożenia wraz oprogramowaniem Windows Serwer 2022
 • szafę serwerowa RACK firmy EXTRALINK
 • zasilacz awaryjnym frimy POWER WALKER
 • serwera NAS firmy QNAP z oprogramowaniem
 • przełącznik sieciowy firmy TP-LINK wraz z wdrożeniem i konfiguracją sieci

3. zakupiono też sprzęt komputerowy w postaci:

 • 7 stacji roboczych firmy Lenovo
 • 7 monitorów firmy AOC
 • 7 zestawów mysz+klawiatura firmy Logitech
 • laptop firmy HP wraz z torbą, myszką i listwą zasilającą.
 • 2 zestawy 5 dwustanowiskowych pakietów Microsoft 365 business standard.