Ogłoszenia

  1. Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. Rynkowej 6A w Raciążku

W dniu 29.12.2017r. Gmina Raciążek podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn: „Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. Rynkowej 6A w Raciążku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:  514 115,26 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 415 969,37 zł

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii w sektorze publicznym.

Planowane efekty: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej.

Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. Rynkowej 6A w Raciążku

2. Publiczny Internet dla każdego w Gminie Raciążek

Gmina Raciążek w dniu 30 czerwca 2022r. uruchomiła w przestrzeni publicznej na terenie wsi Raciążek 14 darmowych punktów dostępu do sieci internetowej tzw. „hotspot” (12 wewnętrznych o zasięgu 30 m i 2 zewnętrzne o zasięgu 150 m). Tytuł projektu: „Publiczny internet dla każdego w Gminie Raciążek” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Raciążecki samorząd pozyskał na realizację zadania w ramach ww programu środki w wysokości 64.368,00 zł. Realizacja zadania nie wymagała wkładu własnego gminy Raciążek. Jedynym kosztem gminy będzie abonament za łącze internetowe, natomiast cała infrastruktura została wybudowana w oparciu o pozyskane środki. Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom naszej gminy na bezpłatny dostęp do sieci internet w następujących lokalizacjach:

  • obiekt budynku Urzędu Gminy w Raciążku – I piętro
  • obiekt budynku Urzędu Gminy w Raciążku – Gminna Biblioteka Publiczna
  • obiekt budynku Urzędu Gminny w Raciążku – Gminny Ośrodek Kultury – sala widowiskowa GOK
  • Plac im. Jana Pawła II – zewnętrzny
  • przed budynkiem klubu RKS Wzgórze Raciążek – zewnętrzny
  • obiekt Przedszkola Publicznego “Słoneczko” – 2 punkty na parterze
  • obiekt Szkoły Podstawowej im. KEN – 3 punkty na parterze
  • obiekt Remizy OSP – 1 punkt na parterze, 1 na piętrze
  • obiekt klubu RKS “Wzgórze Raciążek” – 1 na parterze, 1 na piętrze

W celu połączenia się z siecią hotspot należy na urządzeniu mobilnym (laptop, telefon komórkowy, tablet) wyszukać połączenie WIFI o nazwie „Publiczny internet dla każdego” oraz zainicjować połączenie z siecią i następnie kliknąć „Zgadzam się z regulaminem sieci WIFI” po czym przycisk zaloguj.