Kultura

1) Klub Kobiet Kreatywnych

Klub liczy 30 członkiń. Działa on od 2009r. Kobiety biorą czynny udział w życiu kulturalnym Raciążka, uczestnicząc m.in. w imprezach takich jak: Festyn Średniowieczny, wystawa stołów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych. Organizują szkolenia,  m.in. warsztaty kulinarne, ruchowe, artystyczne, wycieczki turystyczne oraz wyjazdy do Teatru i opery. Biorą udział w festynach, konkursach np. na targach w Minikowie wystawiają produkty kuchni regionalnej podczas Dożynek. Zdobywały nagrody w Powiatowych Prezentacjach Stołów Wielkanocnych.

2) Stowarzyszenie kulturalne „Serpentyna”

Stowarzyszenie zawiązało się przy Gminnym Ośrodku Kultury w marcu 2011 r. Do organizacji należą 33 osoby z gminy Raciążek. Celem stowarzyszenia jest: prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów i innych. Organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, przeglądów, festiwali, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów, odczytów, spotkań, prezentacja produktów regionalnych, organizowanie wycieczek, wyjazdów studyjnych dla dzieci, młodzieży  i dorosłych.

3) Klub Senior RAJ

Klub liczy 15 osób. W klubie działa zespół‚ który ma w repertuarze piosenki folklorystyczne, patriotyczne i biesiadne. Bierze udział‚ w przeglądach i konkursach organizowanych przez Powiat Aleksandrowski, Województwo kujawsko – pomorskie: min. Międzyregionalnym Zlocie Klubów Seniora w Sitnicy, Przeglądzie Zespołów Ludowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Konecku, Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Klubów Seniora w Raciążku. Uświetnia swoimi występami imprezy okolicznościowe, lokalne, kościelne, zdobywa nagrody i wyróżnienia. Jest organizatorem Stołów Wielkanocnych, Bożonarodzeniowych. Spotkania organizowane są 1 raz w tygodniu