Władze

Organami Gminy Raciążek są:

1. Rada Gminy Raciążek
2. Wójt Gminy Raciążek

Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.
Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Raciążek

Piotr Zabłocki

zam. Raciążek
wykształcenie: wyższe

Na stanowisko Wójta Gminy został wybrany 21.04.2024 i zaprzysiężony 06.05.2024r.

Rada Gminy Raciążek.


Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący
2) Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje stałe wymienione w Statucie.
 

SKŁAD RADY GMINY WYBRANEJ W WYBORACH 07.04.2024r. – KADENCJA 2024-2029

 • Andrzej Sobociński – PRZEWODNICZĄCY
 • Monika Szymańska – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
 • Danuta Drzewiecka
 • Agnieszka Gierszewska
 • Łukasz Jeliński
 • Marlena Malwina Kopaczewska
 • Łukasz Mikołaj Korubski
 • Sławomir Kosmal
 • Monika Kozłowska
 • Marzena Mania
 • Agnieszka Niedźwiedzka
 • Wioletta Magdalena Partycka
 • Krzysztof Sadowski
 • Grzegorz Sobczak
 • Marlena Stefania Wypij
Komisja skarg, wniosków i petycji
 1. Radny Łukasz Jeliński – Przewodniczący
 2. Radny Sławomir Kosmal
 3. Radna Wioletta Partycka
Komisja Rewizyjna
 1. Grzegorz Sobczak – Przewodniczący
 2. Radna Agnieszka Gierszewska
 3. Radny Łukasz Jeliński
 4. Radna Marzena Mania
 5. Radna Wioletta Partycka
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 1. Radna Agnieszka Gierszewska
 2. Radna Monika Szymańska
 3. Radna Marlena Kopaczewska
 4. Radna Agnieszka Niedźwiedzka
 5. Radny Łukasz Jeliński
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego
 1. Radna Danuta Drzewiecka
 2. Radna Marlena Wypij
 3. Radny Grzegorz Sobczak
 4. Radna Marlena Kopaczewska
 5. Radny Łukasz Korubski

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

 1. Radna Marlena Kopaczewska
 2. Radna Marlena Wypij
 3. Radny Łukasz Korubski
 4. Radna Wioletta Partycka
 5. Radna Monika Kozłowska