OSP

Zdjęcie przedstawia: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku

Powstanie Straży Pożarnej w Raciążku datuje się na 1917rok. Pierwsza (nieistniejąca już) Remiza w Raciążku została wybudowana w 1923r. W 1919r przy OSP Raciążek powstał amatorski zespół teatralny, natomiast w 1921 roku została założona Orkiestra Dęta OSP Raciążek, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Siedziba OSP mieści się przy ul. Rynkowej 6A  w Raciążku.

e-mail.: osp-ksrg-raciazek@wp.pl

 

https://www.facebook.com/OspRaciazek/

 

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku zrzesza około 150 osób, wśród których można wyróżnić miedzy innymi:

-Druhowie biorący aktywny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od 2010r jednostka z Raciążka wprowadzona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w ramach którego głównymi zadaniami dla OSP Raciążek są ratownictwo techniczne oraz ratownictwo chemiczne i ekologiczne. Druhowie posiadają również kwalifikacje i sprzęt do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa wodnego. Jednostka z Raciążka jest jedną z najczęściej wyjeżdżających do akcji ratowniczo-gaśniczych wśród jednostek OSP z terenu powiatu aleksandrowskiego. Druhowie realizują również zadania na rzecz lokalnej społeczności wspierając w działaniach Urząd Gminy oraz instytucje jemu podległe w ramach działania kryzysowego w przypadku klęsk, epidemii i awarii infrastruktury codziennego użytku.

Zdjęcie przedstawia: pojazdy OSP w Raciążku

-Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która istnieje z przerwami od 1977r. W chwili obecnej reaktywowana w 2019r MDP zrzesza 20 członków w wieku od 10 do 17 lat. Pomimo tak krótkiego okresu funkcjonowania młodzi druhowie odnoszą już pierwsze sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Pożarnictwie reprezentując gminę na różnych szczeblach konkursu. Drużyna ma za sobą pierwszy start w Turnieju Sportowo Pożarniczym. MDP aktywnie reprezentuje jednostkę w uroczystościach Państwowych i Kościelnych, ponadto włącza się sama organizuje akcje na rzecz lokalnej społeczności.

-Orkiestra Dęta pod kierownictwem Kapelmistrza Andrzeja Lewandowskiego licząca 34 osoby. Orkiestra bierze udział w licznych festiwalach, konkursach i przeglądach na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie często zdobywa wysokie miejsca i wyróżnienia. Muzycy są również współorganizatorami Przeglądów Orkiestr Dętych odbywających się w Raciążku. Występy Orkiestry Dętej OSP wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń i uroczystości Kościelnych i Państwowych odbywających się na terenie gminy Raciążek oraz miasta Ciechocinek. Należy w tym miejscu nadmienić, że Orkiestra Dęta OSP Raciążek wraz z zespołem Zdrowa Woda zapoczątkowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której pierwszy Finał odbył się w Ciechocinku.

Ochotnicza Straż Pożarna aktywnie uczestniczy w życiu społecznym poprzez współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie gminy Raciążek. Druhowie organizują kiermasze, loterie oraz wydarzenia kulturalne i sportowe. Mundurowy Dzień Dziecka zainicjowany przez OSP przyciąga licznie uczestników z terenu całego województwa. W remizie OSP druhowie prowadzą salę historii, w której oprócz prowadzenia kroniki gromadzone są pamiątki i sprzęty związane z pożarnictwem.

Zarząd OSP w Raciążku:

Krzysztof Sadowski – prezes OSP

Dawid Wyciechowski- wiceprezes OSP – Naczelnik

Dariusz Rewers – wiceprezes OSP

Marek Ortmann – zastępca Naczelnika OSP

Małgorzata Lewandowska – Sekretarz OSP

Tomasz Latopolski – Skarbnik OSP

Agnieszka Niedźwiedzka – Gospodarz OSP

Andrzej Lewandowski – Kapelmistrz OSP

Andrzej Rokicki – Członek OSP