Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I Nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego w Gminie Raciążek w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Raciążek zarządzonych na dzień 13 lutego 2022 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I Nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego w Gminie Raciążek w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Raciążek zarządzonych na dzień 13 lutego 2022 r.