Logo Gmina Raciążek

News

News zdjęcie id 155

WAŻNE ! Informacja dot. budowy budynków mieszkalnych w zakresie elektrowni wiatrowych.

26.07.2017

Raciążek, dnia 20.06.2017 r. 

 
 
IT.670.1.2017
 
                                                                                               Wg rozdzielnika
 
 

            W związku z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 maja 2017 r. Uchylająca uchwałę Nr XXVII/160/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Raciążek - Podole gmina Raciążek powiat aleksandrowski oraz art 4, ust. 1 pkt 2, tiret pierwszy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w brzmieniu „Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane: 2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej – jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej)”, Urząd Gminy w Raciążku informuje o możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na działkę znajdującą się w oddziaływaniu elektrowni wiatrowej. 
            Ponieważ zgodnie z  Art. 14. ust 1. „Postępowania w przedmiocie wydania decyzji warunków zabudowy, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy prowadzi się przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych”, oraz ust. 3 „W przypadku decyzji warunków zabudowy wydanej na podstawie postępowań, o których mowa w ust. 1 i 2, przesłanki odmowy przez organ administracji architektoniczno-budowlanej wydania pozwolenia na budowę lub, w przypadku zgłoszenia, wniesienia sprzeciwu, nie stanowi fakt, iż inwestycja ta nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4”.  
            Mając na uwadze powyższe zapisy po upływie trzech lat licząc od  20 maja 2016 r. niemożliwe będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa. 

 
Sprawę prowadzą: Rafał Krajewski, Przemysław Buchalski
Numer tel.: 54 283 1885
Adres: Urząd Gminy, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek, pok. nr 9
 
Otrzymuje:

  1. Właściciele nieruchomości znajdujących się w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.
  2. Sołtysi sołectw Podole, Siarzewo, Raciążek, Niestuszewo, Podzamcze, Turzno, Turzynek 
Podano do publicznej wiadomości:
  1. Tablica informacyjna sołectwa Podole, Siarzewo, Raciążek, Niestuszewo, Podzamcze, Turzno,                Turzynek 
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku www.bip.raciazek.lo.pl 

  Informacja (315kB) pdf  
 
W poniższych linkach można sprawdzić swoją działkę

1. Wiatraki Podzamcze.

2. Wiatrak Niestuszewo 1,5MW.

3.Wiatrak Niestuszewo 2_2,5MW.

4. Wiatrak Niestuszewo 2,05MW.

5. Wiatrak Niestuszewo 2,5MW.

6. Wiatrak Podzamcze 1,5MW.

7. Wiatrak Podzamcze 2,5MW.

8. Wiatrak Raciążek.

9. Wiatrak Turzno.

Wójt gminy zaprasza

<p>Wiesława Słowińska</p>

Wiesława Słowińska

Urząd Gminy Raciążek

ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
tel.: 54 283-18-85
fax: 54 283-18-82
e-mail: gmina@raciazek.pl

Godz. otwarcia

 7:30-15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.