Inwestycje: 2018

1) BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻEK

W dniu 20.04.2018r. zakończono prace budowlane związane z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciążek.

Wnioskodawcą: Gmina Raciążek

Tytuł projektu:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raciążek”

-współfinansowany ze środków UE w ramach działania” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Cel projektu:

Poprawa warunków życia Gminy Raciążek poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną, polegającą na budowie 35 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 06 lipca 2017r.

Planowana wartość inwestycji: 727 678,60 zł

Planowana kwota dofinansowania: 361 087,00 zł

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podzamcze i Raciążek na odcinku km 0,86 km

W dniu 01.10.2018r.  zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podzamcze
i Raciążek na odcinku km 0,86 km

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 działanie /poddziałanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER/ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach projektu wykonano:

  • roboty przygotowawcze,
  • wykonanie podbudowy,
  • wykonanie nawierzchni,
  • inne roboty wykończeniowe

3) Przebudowa drogi gminnej nr 160332C ul. Wiatraczna w miejscowości Raciążek

W dniu 31.10.2018r.  zakończono przebudowę drogi gminnej nr 160332C ul. Wiatraczna
w miejscowości Raciążek 

Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 864 871,00 zł

4) Senior +

W dniu 30.12.2018r.  zakończono zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2018

Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

W ramach projektu wykonano przebudowę wraz z wyposażeniem pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku celem działalności Klubu „SENIOR+”