Diagnoza potrzeb w zakresie Usług Opiekuńczych.

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Raciążek z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli zbadać zapotrzebowanie na Usługi Opiekuńcze na terenie Gminy Raciążek. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną oraz w miarę…

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ (etap podstawowy) – Raciążek w dniu 19 lutego 2024r. w godz. od 11.00 – 16.00 przy Urzędzie Gminy ul. Wysoka 4

Badaniami objęte są ubezpieczone Panie od 45 do 74 roku życia, którew ciągu ostatnich 24 miesięcy nie korzystały z bezpłatnejmammografii. Mammografię w programie można wykonać w dowolnej lokalizacji,niezależnie od swojego miejsca zamieszkania i bez skierowanialekarskiego. LUX MED zaprasza do mobilnej…

kwalifikacja wojskowa 2024r.

Szanowni Państwo, Od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu przeprowadza Kwalifikację Wojskową na terenie administrowanym: miasto Toruń, powiat toruński oraz powiat aleksandrowski.Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta…