Projekt dla Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dofinansowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

Projekt pn. „Kujawsko-Pomorskie oddycha bez spalin – konkurs dla
dzieci, olimpiada dla młodzieży i edukacyjne ekomiasteczko”
dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu. Ogrom atrakcyjnych nagród z dużym
wydarzeniem plenerowym włącznie. Przesyłam regulaminy konkursu i
olimpiady, licząc na gremialny udział dzieci z Państwa Gminy, który
oznacza wiele nagród indywidualnych, dla szkół i dla gmin.

Zapraszam na profil www.facebook.com/PADC.co , gdzie będziemy
publikować informacje związane z realizowaną kampanią.

Szczegóły na stronie BIP

https://gm-raciazek.rbip.mojregion.info/1566/660/projekt-dla-gmin-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-dofinansowany-ze-srodkow-nfosigw-i-wfosigw.html