kwalifikacja wojskowa 2024r.

Szanowni Państwo,

Od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu przeprowadza Kwalifikację Wojskową na terenie administrowanym: miasto Toruń, powiat toruński oraz powiat aleksandrowski.
Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta). Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Tegoroczna kwalifikacja zaplanowana jest w terminie:

1.Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Toruniu, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Władysława Łokietka 3, 87-100 Toruń, w dniach: 06.03– 30.04.2024 r.

2.Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu, Centrum Targowe PARK, ul. Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń, w dniach: 01.02 – 11.03.2024 r.

3.Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim, Miejsce Centrum Kultury, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w dniach: 12.03 – 28.03.2024 r.

Dokumenty potrzebne do Kwalifikacji Wojskowej to:

1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

2. dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12-mcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osobą odpowiedzialną za realizację kwalifikacji wojskowej z ramienia Szefa WCR w Toruniu jest Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji – mjr Armin PIĄTKOWSKI; tel. 723682408.

Z poważaniem,

ppor. Konrad TUCHOLSKI

Szef Sekcji Promocji WCR w Toruniu

Tel. 502 092 472

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 21