Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

Gmina Raciążek w ramach programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji” realizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. otrzymała darowiznę w kwocie 19 000,00 zł. W ramach przeznaczonego wsparcia doposażono w pomoce dydaktyczne pracownie fizyczną i chemiczną oraz zmodernizowano sprzęt sportowy, a następnie 18 grudnia 2023 r. przekazano do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku.

Wójt Gminy Raciążek
Rafał Krajewski