pismo Dyrektora DSO MSWiA nr DSO-WEL.6850.32.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., informujące o planowanym na dzień 28 grudnia 2023 r. : na godz. 12.00 zablokowaniu możliwości przyjmowania wniosków o dowód w RDO dla urzędników; na godz. 9.00 wyłączeniu usługi składania wniosku o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego.

https://gm-raciazek.rbip.mojregion.info/1011/660/pismo-dyrektora-dso-mswia-nr-dso-wel6850322023-z-dnia-21-grudnia-2023-r-informujace-o-planowanym-na-dzien-28-grudnia-2023-r-na-godz-1200-zablokowaniu-mozliwosci-przyjmowania-wnioskow-o-dowod-w-rdo-dla-urzednikow-na-godz-900-wylaczeniu-uslugi-skladania-wniosku-o-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego.html