Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, ponownie proszę o uzupełnienie portali BIP stron internetowych prowadzonych przez JST będące członkami Stowarzyszenia MOF Torunia.

https://gm-raciazek.rbip.mojregion.info/993/660/informacji-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-dot-strategii-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-torunia-ponownie-prosze-o-uzupelnienie-portali-bip-stron-internetowych-prowadzonych-przez-jst-bedace-czlonkami-stowarzyszenia-mof-torunia.html