KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TORUNIA

https://gm-raciazek.rbip.mojregion.info/921/660/konsultacje-spoleczne-dla-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-torunia.html