Czyste powietrze – dane liczbowe za III kwartał 2023r,

Szanowni Państwo,

zgodnie z §2 ust. 2 pkt 6 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane:

Nazwa Gminyliczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]liczba zawartych umów [szt.]liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]kwota wypłaconych dotacji [zł]
Raciążek (gmina wiejska)15114473        1 903 390,55

https://gm-raciazek.arch.rbip.mojregion.info/category/program-czyste-powietrze/

https://gm-raciazek.arch.rbip.mojregion.info/