Komunikat Wójta Gminy Raciążek w sprawie przekroczenia normy dla ogólnej liczby mikroorganizmów w gminnej sieci wodociągowej z dnia 21.09.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciążek,

W związku z przekroczeniem OLM (ogólna liczbą mikroorganizmów) na SUW (stacji uzdatniania wody) w Raciążku informujemy, że mimo prowadzonych prac na stacji uzdatniania wody nadal występują przekroczenia OLM. W związku z powyższym prosimy do odwołania o dalsze stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawartych w komunikacie z dnia 21.07.2023 r.

https://gm-raciazek.rbip.mojregion.info/579/495/komunikat-wojta-gminy-raciazek-w-sprawie-przekroczenia-normy-dla-ogolnej-liczby-mikroorganizmow-w-gminnej-sieci-wodociagowej-z-dnia-21092023-r.html