W dniu 16.06.2023r podpisano w Urzędzie Gminy w Raciążku umowy dla zadania inwestycyjnego: Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek

Łączna wartość zadania to 10.103.220,00 zł (w tym nadzór inwestorski 73.800,00 zł). Inwestycję dofinansowano w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.500.000,00 zł.

Umowa została podpisana w obecności Wójta Gminy Raciążek Pana Rafała Krajewskiego oraz Skarbnik Gminy Pani Beaty Pietrzak z:

Cześć I PRDI UNIDROMEX reprezentowana przez Pana Michała Szewczyka

Część II – P.P.H.U SZEWBUD reprezentowana przez Pana Ryszarda Szewczyka

W spotkaniu uczestniczyły także Pani Magda Nowak reprezentująca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panią Annę Gembicką, Pani Irena Vuković – Kwiatkowska reprezentująca Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Panią Joannę Borowiak oraz przedstawiciel podwykonawcy Pan Daniel Smieszny.

Część I: Wykonanie nawierzchni asfaltowych dla Inwestycji: „Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek” o wartości 4.891.710,00 zł.
Część II: Wykonanie nawierzchni jezdni potrójnym utrwaleniem emulsją i grysami dla Inwestycji: „Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek” o wartości 5.137.710,00 zł.