Energa operator informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniu 05.05.2023r. w miejscowości Podole

W dniu 05.05.2023 w godz. 10.00-14.00 odbiorcy: Podole 41 I, 41 L, 41F, 41J, 41K, 101/15, 137/2 (GPO), dz. nr 264/4, Podole-101/11 (GPO), Podole-101/21 (GPO), Podole-101/26 (GPO), Podole-92/7 (GPO), Podole-98/2 (GPO).

W dniu 09.05.2023  w godz. 10.00 – 13.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  RACIĄŻEK 1 obwód 700 (Raciążek ulica Cicha 3, 7, 10.)

Szczegółowe informacje pod adresem:https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane