Wydłużony termin na wypełnienie ankiety dotyczącej Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Wydłużenie terminu na wypełnienie ankiety dotyczącej SUMP

Do 5 marca br. został wydłużony termin na wypełnienie ankiety dotyczącej Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Sustainable Urban Mobility Plan, czyli SUMP, to plan zrównoważonej mobilności miejskiej – dokument o charakterze strategicznym, który pomoże efektywnie zorganizować system transportu miejskiego i podmiejskiego, a także określić kierunki rozwoju komunikacji na terenie Torunia oraz powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego. Powiaty te tworzą tzw. miejski obszar funkcjonalny Torunia (MOFT). 

Obecnie trwa pierwsza tura konsultacji społecznych, w ramach której można zgłaszać pomysły i opinie dotyczące podróżowania po obszarze funkcjonalnym Torunia. Pod adresem: https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/ dostępna jest elektroniczna ankieta, za której pośrednictwem można zabrać głos w dyskusji na temat słabych i mocnych stron systemu transportowego MOFT oraz jego przyszłości.

Część mieszkańców miała już okazję podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi obecnej sytuacji transportowej, zgłosić uwagi i potrzeby podczas spotkań warsztatowych, które odbyły się w dniach 25, 26, 30 i 31 stycznia 2023 r. w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży. W warsztatach uczestniczyli także przedstawiciele samorządów, radni, reprezentanci wspólnot i Rad Okręgów. Obecni byli także interesariusze reprezentujący GDDKiA, PKP PLK S.A. i regionalnych przewoźników autobusowych. Opinie zebrane w trakcie konsultacji społecznych pomogą opracować plan odzwierciedlający zróżnicowane potrzeby komunikacyjne mieszkańców.  

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOFT potrwają do października 2023 r. Prowadzi je firma Multiconsult Polska, specjalizująca się w dużych projektach transportowych.       

Aktualność do mediów społecznościowych:

Do 5 marca został wydłużony termin na wypełnienie ankiety dotyczącej #SUMP dla #MOFT!

Sustainable Urban Mobility Plan, czyli SUMP, to plan zrównoważonej mobilności miejskiej, który pomoże efektywnie zorganizować system transportu miejskiego i podmiejskiego, a także określić kierunki rozwoju komunikacji na terenie Torunia oraz powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego. Powiaty te tworzą tzw. miejski obszar funkcjonalny Torunia (MOFT), dla którego przygotowywany jest właśnie plan mobilności.

Obecnie trwa pierwsza tura konsultacji społecznych, w ramach której można zgłaszać pomysły i opinie dotyczące podróżowania po obszarze funkcjonalnym Torunia.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/ i zabrania głosu w dyskusji na temat słabych i mocnych stron miejskiego transportu oraz jego przyszłości.

Wypowiedz się już dziś! Wspólnie zdecydujmy, jak poruszać się po miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia!