W dniu 17.02.2023 r. miał miejsce odbiór końcowy robót budowlanych w związku z zadaniem inwestycyjnym:

„Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, budowę instalacji gazowej i instalacji technologicznych kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji gazowej”.

Koszt zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 999.999,00 złotych.

od lewej dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążku Jacek Petrykowski, Wójt Gminy Raciążek Rafał Krajewski i Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Przemysław Buchalski