ℤ𝔸ℙ𝕃𝔸ℕ𝕌𝕁 ℤ ℕ𝔸𝕄𝕀
𝕃𝕆𝕂𝔸𝕃ℕ𝔸̨ 𝕊𝕋ℝ𝔸𝕋𝔼𝔾𝕀𝔼̨
ℝ𝕆ℤ𝕎𝕆𝕁𝕌

W LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” trwają prace
nad opracowaniem kierunków rozwoju dla kolejnego okresu programowania
UE, tj. 2021-2027. Podczas diagnozowania obszaru i określania
przyszłych kierunków wsparcia bardzo zależy nam na opinii różnych
branż. Dlatego serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania branżowe:

* dla przedsiębiorców z terenu powiatu aleksandrowskiego, które
odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" tj.ul.Piaskowa 4,
Odolion,

* dla KGW, OSP, Stowarzyszeń i innych grup formalnych, które
odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" tj.ul.Piaskowa 4,
Odolion.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu drogą
mailową bądź telefoniczną pod nr.: 54 282 40 97

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z
niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas
zgłoszenia udziału w spotkaniu, celem odpowiedniego przygotowania
miejsca spotkania.