Życzenia dla mieszkańców Gminy Raciążek z okazji 40 – lecia reaktywacji Gminy Raciążek – 1 październik 1982r.

 

Szanowni Mieszkańcy

 

          1 października 2022 roku mija 40 lat od utworzenia Gminy Raciążek.

          „W 1976 r. z mapy podziału administracyjnego Polski na niemal sześć lat zniknęła gmina Raciążek, która włączona została do gminy Nieszawa. Taka sytuacja stwarzała wiele utrudnień, ponieważ tracono dużo czasu na dojazdy do Urzędu Gminy w Nieszawie.

          W dniu 18 lutego 1981 r. w Rzeszowie strona rządowa podpisała porozumienie ze strajkującymi rolnikami. Jako jeden z ośmiu działów porozumienia znalazł się w nim dział pod nazwą „Administracja gmin”. Wykorzystując atmosferę tamtych dni znaleźli się w Raciążku ludzie, którzy swym zaangażowaniem tworzyli nową historię współczesnego Raciążka. Powołali Grupę Inicjatywną, która z kolei przekształciła się w Społeczny Komitet Reaktywowania Gminy w Raciążku.

          W skład Komitetu weszło 13 osób: Czesław Lewandowski, Lubomir Gronet, Stanisław Izydorczyk, Mieczysław Maryański, Józef Pietrzak, Ryszard Rażniewski, Mieczysław Petrykowski, Stefan Stawiszyński, Ryszard Stężewski, Zygmunt Ogrodowski, Apolonia Niedzielska, Marta Wyrąbkiewicz, Kazimierz Zabłocki.

          Proces przywracania Raciążkowi statusu gminy przebiegał w kilku etapach.

          W kwietniu 1981 r. przybyły do Raciążka wojewoda Roman Różycki oficjalnie potwierdził zgodę na powołanie gminy. Sprawa zdawała się być pomyślnie zakończona.

          Niestety, z ministerstwa nadeszła decyzja odmowy przyznania Raciążkowi statusu gminy. Mieszkańcy byli zaskoczeni, ale nie złamali się i dalej dochodzili swych praw. Środki masowego przekazu podawały informacje o protestach mieszkańców Raciążka. Składanie setek listów i wizyt w urzędach centralnych powoli przynosiło skutki, lecz opór władz trwał nadal. Złamał go dopiero desperacki wyczyn, którego dokonał Czesław Lewandowski.

          Jako jeden z niewielu mieszkańców gminy otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Gminy Raciążek. Był społecznikiem i osobą wielce zaangażowaną w działalność i rozwój gminy. Należał do inicjatorów rozbudowy infrastruktury drogowej, budowy ośrodka zdrowia i remizy strażackiej. Jego nazwisko znalazło się na liście członków komitetu reaktywowania gminy.

          To właśnie on kupił trumnę i pomalował ją w biało – czerwone barwy. Na trumnie tej umieścił napis: „Gmina Raciążek powstała w 1254 roku, zamęczona w 1976 roku. Ale zmartwychwstanie”.

          Wydanie przez władze zgody na reaktywowanie gminy Raciążek pomyślnie zakończyło starania raciążeckich obywateli.

          W dniu 9 października 1982 r. w Raciążku odbyła się pierwsza uroczysta sesja reaktywowanej Gminnej Rady Narodowej.

          Gmina Raciążek obejmuje osiem sołectw (Podole, Turzno, Turzynek, Siarzewo, Podzamcze, Niestuszewo, Dąbrówka i Raciążek – siedziba gminy). Powierzchnia gminy wynosi 32,89 km².

          Powrót do właściwych struktur administracyjnych przyniósł mieszkańcom Raciążka zadowolenie i wiele satysfakcji. Ich trud i oczekiwania spełniły się. Wysłuchano ich argumentów i uznano je za zasadne. Władza znalazła się bliżej mieszkańców Raciążka, co przełożyło się na wymierne korzyści. Rozpoczęto budowę dróg, ujęcia wodnego, remizy strażackiej, domu handlowego. Na lepsze zmieniało się oblicze i wygląd Raciążka.” (wg opracowania Andrzeja Łozickiego, Raciążek wczoraj i dziś. Włocławek 2013).

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy

 

          Trudna sytuacja energetyczna, gospodarcza, polityczno-ekonomiczna związana z trwającą wojną w Ukrainie spowodowała, że musimy przełożyć świętowanie na lepsze, bezpieczne czasy.

Z okazji jubileuszu reaktywacji Gminy Raciążek pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy najwyższego uznania wszystkim, którzy angażowali się i angażują w rozwój naszej Gminy od początku jej istnienia. A czynią to Mieszkańcy, Rolnicy Przedsiębiorcy, Instytucje publiczne, Pracownicy samorządowi, Sołtysi, Organizacje pozarządowe, różne grupy zawodowe i wiekowe, a w sposób szczególny Włodarze Gminy oraz Radni wszystkich kadencji. Składam najwyższe wyrazy uznania dla wszystkich znakomitych pomysłów, projektów, zadań i inwestycji zrealizowanych z myślą o rozwoju gminy oraz dla wszystkich działań integrujących lokalną społeczność wokół ważnych dla niej spraw i wydarzeń. Życzę również siły, wytrwałości i odwagi w wytyczaniu i realizacji kolejnych celów, poczucia satysfakcji z podejmowanych decyzji oraz wszelkiej pomyślności, dołączając podziękowania za dotychczasową współpracę i życzenia spełnienia w służbie drugiemu człowiekowi. Niech się nam gmina rozwija, niech przyciąga młodych, będzie przyjazne seniorom, niech pięknieje z każdym rokiem. Bez względu na to jakie mamy poglądy, co nam w duszy gra, niech nas łączy Gmina Raciążek. Bądźmy razem, wspierajmy się wzajemnie, szanujmy, wspólnie pokonujmy trudności i cieszmy się z sukcesów. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.

Z wyrazami szacunku

Rafał Krajewski

Wójt Gminy Raciążek