83 rocznica wybuchu II wojny światowej – 1 września 1939r.

W dniu 1 września 2022r. delegacja Gminy Raciążek w osobach Wójta Gminy Rafała Krajewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Mariusza Zakrzewskiego, Sekretarza Gminy Michała Suchomskiego oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Gminnej Haliny Kołtuńskiej złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod pomnikiem uczestników walk o wolną Polskę.