Apel do mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Raciążek dot. zakwaterowania uchodźców z Ukrainy

Zwracam się do Państwa z apelem o możliwość zakwaterowania dla ludzi przybywających z terytorium Ukrainy. Masowy napływ cudzoziemców na terytorium Polski to dla nas sytuacja wyjątkowa wpływająca na poziom naszego bezpieczeństwa oraz porządek publiczny dlatego też niezbędne jest podjęcie działań mających na celu m.in. rozwiązanie problemu zakwaterowania.

Jeżeli więc wyrażacie Państwo wolę przyjęcia uchodźców proszę o kontakt telefoniczny z Koordynatorem ds. Uchodźców na terenie Gminy Raciążek pod numerem telefonu 791 007 682.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Raciążek

(-) Rafał Krajewski