Zebrania sołeckie we wrześniu 2021r. (podział funduszu sołeckiego)

1) w Turznie – 02.09.2021r. godz. 18.00

2) w Podzamczu 03.09.2021r. godz. 16.00

3) na Turzynku (mieszkanie P. Chyb) – 16.09.2021r. godz. 17.30

4) na Siarzewie – RUS”Wzgórze” – 24.09.2021r. godz. 16.00