Oferta złożona w trybie uproszczonym RKS Wzgórze Raciążek

Oferta złożona w trybie uproszczonym – czekamy na uwagi!

W dniu 19 sierpnia 2021r.  r. w Urzędzie Gminy w Raciążku złożona została oferta w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057, z 2021r. poz. 1038 i 1243 ) na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ofertę złożył Raciążecki Klub Sportowy „Wzgórze” Raciążek na realizację zadania „Łączy nas piłka- sport i zdrowie”

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 27 sierpnia 2021r. r.  na adres e-mail: radagminy.raciazek@wp.pl

https://gm-raciazek.rbip.mojregion.info/oferta-w-trybie-uproszczonym/?preview=true&preview_id=2334&preview_nonce=6a7b772244