Logo Gmina Raciążek

Aktualności

Zakładka poświęcona DORADZTWU Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej"

Dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

poniżej prezentacje:

Dodatkowe informacje:

1) Podejmowanie (75 tys. zł.):

- w przypadku składania wniosków decyduje termin ich złożenia,

- należy wystapić o minimalne kwoty o których mowa powyżej, nie ma maksymalnej wartości przedsięwzięcia (jednak z całego zakresu trzeba się wywiązać),

- należy spełnić warunek 1 pełnego etatu lub 2 x 0,5, zatrudnienie musi trwać co najmniej 2 lata licząc od chwili wypłaty środków, dopuszcza się samozatrudnienie,

- koszty kwalifikowalne można ponosić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie,

- czas na zrealizowanie zadania to 2 lata,

- w przypadku zakupu sprzętu, kwalifikują się tylko nowe urządzenia,

- np. zakup samochodu jest w 100% kwalifikowalny,

- przed podpisaniem umowy o dofinansowanie należy sporządzić biznesplan,

- przed wystąpieniem z wnioskiem należy uzyskać w ARiMR identyfikator producenta rolnego,

- w przypadku realizacji zadań z zakresu budownictwa należy przedstawić kosztorys inwestorski,

- przedsięwzięcie może zostać podzielone max. na 2 etapy,

2) Rozwój (200 tys. zł):

- utrzymanie działalności co najmniej 3 lata,

- sposób finansowania:

a) gwarancja bankowa (20% zaliczki);

b) weksel in blanco (37% zaliczki);

- np. zakup samochodu jest w 30% kwalifikowalny,

- 70% kosztów kwalifikowalnych netto na dofinansowanie i 30% wkładu własnego,

- VAT może być kosztem kwalifikowalnym,

- dopuszcza się samozatrudnienie (kwalifikowalne w 30%, reszta stanowi wkład własny),

- podmiot występujący o środki musi być zarejestrowany na terenie powiatu aleksandrowskiego lub posiadać co najmniej jedną siedzibę na w/w terenie,

---

LGD organizować będzie szkolenia mające na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej m. in. w aspektach prawnych i finansowych.

---

LGD prosi wszystkie organizacje pozarządowe, prawne, stowarzyszenia itp. o zgłaszanie chęci uczestnictwa w tzw. projektach grantowych (dofinansowanie: 50 tys. zł. lub 150 tys. zł. w przypadku projektu zapewniającego efektywność zatrudnieniową. Infrormacje i zgłoszenia: 54 282 40 97, 664 178 241). W/w zgłoszenia na tym etapie, mają charakter wstępnej deklaracji, mającej na celu zbadanie zainteresowania w/w projektem. 

---

INFORMACJA

 

Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Odolionie, informuje o

szkoleniu dla :

-przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych,

-jednostek kultury,

-związków wyznaniowych,

-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego LSR przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

ul. Piaskowa 4 , Odolion 87-700 Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czewca 2017 roku

o godzinie 10.

Tematyka szkolenia obejmuje:

-warunki przyznania pomocy,

-kryteria wyboru i oceny operacji,

-omówienie wniosku wraz z załącznikami,

-zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc , prosimy o zgłaszanie się do 9 czerwca 2017 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Wiesława Słowińska</p>

Wiesława Słowińska

Urząd Gminy Raciążek

ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
tel.: 54 283-18-85
fax: 54 283-18-82
e-mail: gmina@raciazek.pl

Godz. otwarcia

 7:30-15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.